วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การสร้างโฟลเดอร์,ไฟล์,การลบไฟล์,การลบโฟลเดอร์


ขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์

1.ไปที่ ตำแหน่งที่ตั้ง (โฟลเดอร์หรือเดสก์ท็อป) ซึ่งคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
2.คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อปหรือในหน้าต่างโฟลเดอร์ ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์
3.พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ แล้วกด Enter
ขั้นตอนการสร้างไฟล์
1.ไปที่ File > New... จะได้หน้าต่างกำหนดขนาด ขึ้นมา สามารถกำหนดขนาดเป็น Pixel เป็น เซ็น หรือเป็น นิ้ว ก็ได้
2.การเปิดไฟล์ที่มีอยู่ขึ้นมา ให้ไปที่ File > Open... ก็จะมีหน้าต่างให้เลือกไฟล์
3.สามารถ ย่อ/ขยาย ไฟล์งานได้ โดยไปที่ Image > Image Size...


4.ก็จะได้หน้าต่างกำหนดขนาดขึ้นมา โดยในช่อง Width กับ Height ก็จะเป็นขนาดปัจจุบันของภาพ ซึ่งสามารถเปลี่ยแปลงขนาดของภาพได้โดยใส่ตัวเลขขนาดที่ต้องการลงไป

ขั้นตอนการลบไฟล์และโฟลเดอร์
วิธีที่ 1 : คลิกคำสั่ง
1. คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ
2. คลิกเลือกเมนู File > Delete
3. จะปรากฏหน้าต่าง Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแน่ใจในการลบ
- ยืนยันการลบ คลิกปุ่ม Yes
- ยกเลิกการลบ คลิกปุ่ม No
วิธีที่ 2 : คลิก Delete Icon หรือกดปุ่ม Delete
1. คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ม Delete ( ) บนทูลบาร์ หรือ กดคีย์ บนคีย์บอร์ด
3. จะปรากฏ Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแน่ใจในการลบ
- ยืนยันการลบ คลิกปุ่ม Yes
- ยกเลิกการลบ คลิกปุ่ม No


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น